BIOLOGEASY

BIOLOGIA W ŻYCIU CODZIENNYM

ZNIKAJĄCY ENZYM A NIETOLERANCJA LAKTOZY

Podczas nauki o związkach chemicznych omawia się temat dotyczący węglowadanów m.in. laktozy; natomiast podczas nauki o metabolizmie
porusza się zagadnienie dotyczące działania enzymów, np. laktazy. Znajomość powyższych tematów, można wykorzystać nie tylko podczas pisania matury, ale również w życiu codziennym.

Laktoza to disacharyd zbudowany z cząsteczki glukozy i galaktozy. Jest składnikiem mleka ssaków i stanowi żródło energii dla komórek.

Laktoza jest rozkładana przez enzym – laktazę, produkowany w jelicie cienkim. U części ludzi pod koniec wieku dziecięcego laktaza przestaje być wytwarzana. Ponieważ laktoza nie jest trawiona i wchłaniana w jelicie cienkim, gromadzi się ona w jelicie grubym, gdzie przy udziale bakterii jelitowych ulega fermentacji, czego objawami są wzdęcia i biegunki, itp. nazywane nietolerancją laktozy.

Jak tą wiedzę wykorzystać w życiu codziennym?


Leczenie nietolerancji laktozy polega na unikaniu pokarmów zawierających ten cukier.

Jednak osoby z nietolerancją laktozy nie muszą całkowicie rezygnować z mleka i produktów mlecznym. 
Spożywanie produktów mlecznych przez osoby nietolerujące laktozy umożliwiają:
– stosowanie środków farmakologicznych, np. enzymu laktazy
– spożywanie żywności o obniżonej zawartość laktozy.

Ciekawostka 
Wyróżnia się trzy typy nietolerancji laktozy:
– wrodzoną, która występuje bardzo rzadko i wymaga całkowitej eliminacji laktozy z diety już
u noworodków;
– pierwotną, spowodowaną zmniejszonym wytwarzaniem laktazy wraz z wiekiem (omówioną powyżej);
– wtórną, której przyczyną mogą być infekcje bakteryjne, choroby jelit, a nawet niedożywienie.