BIOLOGEASY

MateriałY

Do nauki

Sketchnotki,

biologia

Seria do tworzenia notatek wizualnych z biologii w zakresie rozszerzonym, z logicznym
układem treści, opartym o kolejność tematów w poszczególnych klasach.
 
Doskonale sprawdza się w systematycznym przygotowaniu do matury już od pierwszej klasy w zakresie rozszerzonym. Zawiera graficzne karty do każdej lekcji biologii, do samodzielnego uzupełnienia.
Możesz je wykorzystać podczas:
  • opanowywania nowego materiału;
  • w celu usystematyzowania wiedzy;
  • w trakcie powtórek, by sprawdzić, ile pamiętasz;
  • podczas nauki zdalnej.

Zwiększają skuteczność zapamiętywania

Pozwalają efektywniej przyswoić wiadomości

Pomagają selekcjonować informacje

Wzmacniają koncentrację podczas nauki

Pozwalają usystematyzować wiedzę

czym jest

sketchnoting

To sposób notowania i najważniejszych treści w formie wizualnej, z wykorzystaniem
rysunków, symboli, kolorów. Sketchnoting opiera się na naturalnej skłonności naszego
mózgu do myślenia obrazami – myślenia wizualnego. Pozwala na efektywniejsze
i skuteczniejsze przyswajanie oraz zapamiętywanie wiadomości, ponieważ kodujemy
informację przez dwa kanały: werbalny i wizualny. Przygotowane sketchnotki, nie są
uzupełnione, ani pokolorowane. Jest to tylko baza do stworzenia Twoich własnych
notatek wizualnych.

Czy wiesz, że...

połączenie przekazu werbalnego i wizualnego w podczas notowania wspomaga naukę?
notatki wizualne czy sketchnotki – pomagają w zapamiętywaniu i przyswajaniu wiadomości?
połączenie krótkiego tekstu i elementów rysunkowych pomaga zrozumieć trudne zagadnienia i systematyzuje wiedzę?
obrazy zwiększają poziom zrozumienia i pogłębiają świadomość?