BIOLOGEASY

KOREPETYCJe

Biologeasy

Do kogo adresowane

są zajęcia?

  • tegorocznych i przyszłych maturzystów, aplikujących na studia, gdzie biologia jest uwzględniana w postępowaniu rekrutacyjnym

  • maturzystów z lat ubiegłych, którzy chcą poprawić swoje wyniki

  • oraz wszystkich, którzy potrzebują uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną, by lepiej zrozumieć biologię.

Co zyskują uczestnicy zajęć?

przygotowanie do egzaminu maturalnego
Powtórzenie, uzupełnienie i
usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności biologicznych zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki.
Dodatkowe pomoce naukowe
Dodatkowe pomoce naukowe: kalendarz przygotowań, materiały zadaniowe, wydrukowane arkusze  maturalne.
Zdobywanie
umiejętności
Zdobywanie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania wszystkich typów zadań maturalnych, zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi CKE, czyli zgodnie z kluczem.

Szczegóły

organizacyjne

Zajęcia odbywają się indywidualnie i w grupach 2- lub 3-osobowych.

Zajęcia indywidualne przeznaczone są dla osób pracujących we własnym tempie, lubiących ciszę i spokój podczas nauki. 

Zajęcia grupowe przeznaczone są dla osób preferujących udział w dyskusjach, bez potrzeby indywidualnego podejścia i toku nauki.

Szczegóły organizacyjne:
– Zajęcia odbywają się stacjonarnie, prowadzone są w Gorzowie Wielkopolskim.
– Termin i godziny zajęć do ustalenia (dostosowane do ucznia).
– Czas trwania zajęć: 60 minut.
– Koszt zajęć jest zależny od liczby osób:
– Zajęcia indywidualne: 80zł
– Zajęcia 2-osobowe: 65zł/zajęcia od osoby
– Zajęcia 3-osobowe: 55zł/zajęcia od osoby