BIOLOGEASY

PRZYGOTOWANIE DO MATURY

Sketchnotki – notatki wizualne

Większość osób ucząc się, tworzy notatki. Szczególnie wzrokowcy lubią tą formę, ponieważ najefektywniej uczą się poprzez patrzenie i czytanie. Niezależnie od tego, czy jesteś wzrokowcem, słuchowcem czy kinestetykiem warto robić własne notatki, zarówno podczas lekcji, jak i samodzielnego opracowywanie tematu. 

Notując zapamiętujesz 70% materiału, którego się uczysz. Dlaczego? Bo jesteś zaangażowany, w sposób aktywny, w to co robisz. Korzystając z gotowych notatek, często zakupionych od kogoś, zapamiętujesz jedynie 30% treści.

Sketchnoting – co to?

To sposób notowania i najważniejszych treści w formie wizualnej, z wykorzystaniem rysunków, symboli, kolorów. Sketchnoting opiera się na naturalnej skłonności naszego mózgu do myślenia obrazami – myślenia wizualnego. Pozwala na efektywniejsze i skuteczniejsze przyswajanie oraz zapamiętywanie wiadomości, ponieważ kodujemy informację przez dwa kanały: werbalny i wizualny. To tak zwana: koncepcja podwójnego kodowania – wzmacnia ona przekaz i ułatwia zrozumienie.

Zanotowanie w ten sposób, wszystkich tematów począwszy od pierwszej klasy może być czasochłonne i  wręcz niewykonalne, dlatego polecam Tobie gotowe  sketchnotki, do samodzielnego uzupełnienia.
Możesz je wykorzystać:
– podczas opanowywania nowego materiału;
– w celu usystematyzowania wiedzy;
– w trakcie powtórek, by sprawdzić, ile pamiętasz;
– lub podczas nauki zdalnej. 

Przygotowane przeze mnie sketchnotki, nie są uzupełnione, ani pokolorowane. Jest to tylko baza do stworzenia Twoich własnych notatek wizualnych.

Jak to ma wyglądać?

  • Pisz drukowanymi literami – przyciągają uwagę.
  • Używaj haseł i słów kluczy – zapisz to co najważniejsze.
  • Dokładniejsze zapiski i wyjaśnienie – zapisz mniejszą czcionką.
  • Używaj koloru – najbardziej wzmacnia pamięć pomarańczowy i żółty.
  • Notuj ręcznie – zapamiętanie i zrozumienie jest wtedy najefektywniejsze.

 

Sketchnotki  do samodzielnego uzupełnienia, zanotowania i pokolorowania znajdziesz w SKLEPIE.