BIOLOGEASY

PRZYGOTOWANIE DO MATURy

Matura z biologii a doświadczenia biologiczne

Czy warto wykonywać doświadczenia i obserwacje biologiczne?

Wykorzystanie wiedzy w praktyce ćwiczysz, samodzielnie wykonując doświadczenia oraz obserwacje biologiczne. Samo przeczytanie czy obejrzenie filmu o  doświadczeniu, niewiele daje, natomiast wykonanie doświadczenia gwarantuje 90% zapamiętania.

Wiele materiałów niezbędnych do wykonania doświadczenia czy obserwacji jest łatwo dostępna. W przypadku obserwacji mikroskopowych niezbędny jest mikroskop. Jak najbardziej polecam zakup, nie musi być to sprzęt z najwyższej półki, ważne by powiększenie wyniosło min. 10 000x. Więcej nt. wyboru mikroskopu na moim blogu, we wcześniejszych artykułach.

Wykaz obowiązkowych doświadczeń oraz obserwacji (ujętych w podstawie programowej)

Planujesz i  przeprowadzasz:

 • obserwacje wpływu wybranych czynników fizycznych i chemicznych na białko;
 • doświadczenie wykazujące obecność lipidów w materiale biologicznym;
 • doświadczenie wykazujące obecność monosacharydów i polisacharydów
  w materiale biologicznym;
 • doświadczenie wykazujące wpływ roztworów o rożnym stężeniu na zjawisko osmozy;
 • doświadczenie badające wpływ różnych czynników na aktywność enzymów (katalaza, proteinaza);
 • doświadczenie wykazujące, że drożdże przeprowadzają fermentację alkoholową;
 • obserwację pozwalającą na identyfikację tkanki przewodzącej wodę w roślinie;
 • doświadczenie wykazujące występowanie płaczu roślin;
 • doświadczenie porównujące zagęszczenie (mniejsze, większe) i rozmieszczenie (górna, dolna strona blaszki liściowej) aparatów szparkowych u roślin rożnych siedlisk;
 • doświadczenie wykazujące występowanie gutacji;
 • doświadczenie określające wpływ stężenia roztworu glebowego na pobieranie wody przez rośliny;
 • doświadczenie wykazujące wpływ temperatury, natężenia światła i zawartości dwutlenku węgla na intensywność fotosyntezy;
 • doświadczenie określające wpływ wybranych czynników (woda, temperatura, światło, dostęp do tlenu) na proces kiełkowania nasion;
 • obserwacje różnych typów kiełkowania nasion (epigeiczne i hypogeiczne)
  i wykazujesz różnice między nimi;
 • doświadczenie wykazujące rolę liścieni we wzroście i rozwoju siewki rośliny;
 • doświadczenie wykazujące wpływ etylenu na proces dojrzewania owoców;
 • doświadczenie wykazujące różnice fototropizmu korzenia i pędu;
 • doświadczenie wykazujące różnice geotropizmu korzenia i pędu;
 • obserwację termonastii wybranych roślin;
 • doświadczenie wykazujące rolę stożka wzrostu w dominacji wierzchołkowej
  u roślin;
 • doświadczenie sprawdzające warunki trawienia skrobi;
 • doświadczenie wykazujące różnice w zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym i wydychanym;
 • doświadczenie mające na celu zbadanie zakresu tolerancji ekologicznej
  w odniesieniu do wybranego czynnika środowiska;
 • doświadczenie wykazujące oddziaływania antagonistyczne między osobnikami wybranych gatunków;
 • rozpoznanie elementów budowy komórki eukariotycznej na preparacie mikroskopowym;
 • obserwację zjawiska plazmolizy;
 • obserwacje mikroskopowych ruchów cytoplazmy w komórkach roślinnych;
 • rozpoznanie (na preparacie mikroskopowym, na schemacie, rysunku mikrofotografii) poszczególnych etapów mitozy i mejozy.

  Zakładasz hodowlę protistów słodkowodnych i obserwujesz wybrane czynności życiowe tych protistów.

Jak widać, doświadczeń i obserwacji ujętych w podstawie programowej jest sporo.
Warto je wykonać, by lepiej zrozumieć i zapamiętać badane zjawisko, itp.
Utrwalasz swoją wiedzę, wykorzystujesz ją w praktyce i nabywasz przydatnych umiejętność planowania i przeprowadzania doświadczeń czy obserwacji 🙂