BIOLOGEASY

PRZYGOTOWANIE DO MATURy

Jak się uczyć, by efektywnie zapamiętywać?

Efektywne uczenie sie w dużej mierze zależy od skutecznego zapamiętywania.
Na maturze korzystasz z wiadomości, które zdobywałeś 3 czy 4 lata. Niestety nasza pamięć utrudnia zadanie: np. po dwóch tygodniach pamiętamy 10% tego, co przeczytaliśmy, co oznacza to, że 90% informacji w ogóle nie zostaje w pamięci długoterminowej.
By zapamiętywać efektywniej warto skorzystać z trójkąta efektywności zapamiętywania, opracowanego w 1969 roku przez Edgara Dale’a.
Po przeanalizowaniu trójkąta łatwo sie zorientujesz, że by więcej zapamiętać należy się uczyć aktywnie.

co działa najlepiej?

Biorąc udział w dyskusji, przeprowadzając prezentacje na lekcji, tworząc własne notatki, rozwiązując zadania maturalne, uzupełniając sketchnotki – zapamiętasz 70%.
Projektując i przeprowadzając doświadczenia i obserwacje biologiczne, wykonując preparaty mikroskopowe, opracowując, analizując i interpretując wyniki badań, zakładając hodowle czy też ucząc inną osobę – zapamiętasz 90%.
Warto, wyciągnąć wnioski i uczyć się, stosując aktywne formy nauki 😉