BIOLOGEASY

BIOLOGIA W ŻYCIU CODZIENNYM

Dlaczego gorączka jest niebezpieczna?

Podczas nauki o chemicznych podstaw życia, porusza się zagadnienie dotyczące denaturacji białek. Wiadomości nt. tego procesu, można wykorzystać nie tylko podczas pisania matury, ale również w życiu codziennym.

Denaturacja to nieodwracalna zmiana struktury przestrzennej białek pod wpływem czynników fizycznych (wysoka temperatura, promieniowania UV, promieniowanie rentgenowskie) lub chemicznych (stężone kwasy i zasady, sole metali ciężkich alkohole).

Skutkiem tego procesu jest zerwanie wiązań stabilizujących strukturę przestrzenną białek i tym samym: utrata przez białko właściwości fizykochemicznych i biologicznych.

Jak tą wiedzę wykorzystać w życiu codziennym?

Wiedzę tą, można wykorzystać do wyjaśnienia: dlaczego gorączka jest niebezpieczna?

Wysoka temperatura ciała (powyżej 40OC), jest niebezpieczna dla człowieka, ponieważ pod jej wpływem białka obecne w organizmie ulegają trwałemu, nieodwracalnemu uszkodzeniu w wyniku denaturacji. Nie spełniając swoich biologicznych funkcji, zaburzają pracę całego organizmu.Proces ten możesz zaobserwować również na własnym talerzu. Kiedy przygotowujesz jajecznicę lub jajka sadzone, pod wpływem temperatury jego białko ulega denaturacji, przez co staje się nieprzezroczyste i nierozpuszczalne w wodzie.

W ten sam sposób zmieniają się struktura i właściwości białek pod wpływem innych czynników powodujących denaturację.