BIOLOGEASY

BIOLOGIA W ŻYCIU CODZIENNYM

DENATURACJA W MEDYCYNIE

Podczas nauki o chemicznych podstaw życia, porusza się zagadnienie dotyczące denaturacji białek. Wiadomości nt. tego procesu, można wykorzystać nie tylko podczas pisania matury, ale również w życiu codziennym.

Denaturacja to nieodwracalna zmiana struktury przestrzennej białek pod wpływem czynników fizycznych (wysoka temperatura, promieniowania UV, promieniowanie rentgenowskie) lub chemicznych (stężone kwasy i zasady, sole metali ciężkich alkohole).

Skutkiem tego procesu jest zerwanie wiązań stabilizujących strukturę przestrzenną białek i tym samym: utrata przez białko właściwości fizykochemicznych i biologicznych.

Jak tą wiedzę wykorzystać w życiu codziennym?

Wiedzę tą, można wykorzystać podczas zabiegów medycznych.

Denaturacja białek zachodzi w wyniku działania zarówno wysokich temperatur, jak i niskich.
Przy niskiej temperaturze i wysokim ciśnieniu (powyżej 0,2GPa) mamy doczynienia z tzw. zimną denaturacją. Takie warunki sprzyjają zmniejszeniu oddziaływań hydrofobowych, wówczas struktura białka ulega rozwinięciu.

Właściwość ta znalazła zastosowanie podczas zabiegów medycznych: usuwaniu znamion, zmian skórnych i brodawek wirusowych z wykorzystaniem krioterapii.

Krioterapia polega na zamrażaniu za pomocą ciekłego azotu o bardzo niskiej temperaturze fragmentów skóry. W efekcie czego, w komórkach dochodzi do denaturacji białek, a to prowadzi do martwicy tkanek przeznaczonych do usunięcia.

Sposób ten stanowi alternatywę dla wycinania zmian skórnych za pomocą skalpela.